De kranten van mijn vader

Een paar jaar voor zijn overlijden, toen hij wist dat hij geestelijk achteruit ging, gaf mijn vader mij een vergeeld mapje dat ik niet kende. Het bevatte een schat die hij sinds zijn kindertijd bewaarde: een stapel kranten uit mei en juli 1945. ,,Bewaar ze goed”, zei hij, en ,,misschien kun je er iets over schrijven.”

Minstens zeven jaar lag het mapje vrijwel onaangetast bij mij in een kast. Exact vier jaar na zijn overlijden, toen zijn laatste rustplaats door de corona-maatregelen moeilijk bereikbaar was, haalde ik het tevoorschijn. Sindsdien lees ik met enige regelmaat in de kranten en diep ik ondertussen, lezend, schrijvend en in contact met wie hem gekend heeft, herinneringen op. Al doende onderzoek ik de impact van de oorlog op zijn leven, en daarmee op het mijne.

Evenals deze website, is dit onderzoek in ontwikkeling. Op deze pagina deel ik een deel van mijn bevindingen, krantenartikelen en foto’s.