ADD (EN ADHD)

Add is de personificatie van een bijzondere eigenschap die Anke vaak in de weg zit maar met wie zij ook veel heeft geleerd. De naam is afgeleid van ADD. Formeel is dat een vorm van ADHD, dat staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De H van hyperactief ontbreekt, omdat mensen met ADD vaak vrij rustig ogen, dromerig zelfs. Anke kent inmiddels zoveel mensen met ADD en ADHD, dat ze er redelijk van overtuigd is dat de drukte in het hoofd bij beide vergelijkbaar is.

Wetenschappers zijn er nog lang niet uit wat AD(H)D precies is en waardoor het wordt veroorzaakt. Duidelijk is dat het meestal erfelijk wordt overgedragen, dat het ook wel eens ontstaat door vroeggeboorte (laat Anke nou zes weken vroeger dan gepland geboren zijn…) en dat het iets in de hersenen is dat maakt dat iemand moeite heeft om prikkels van buitenaf te verwerken; mensen met ADHD hebben enerzijds relatief veel stress nodig om actief te blijven  maar zijn tegelijkertijd snel afgeleid en juist overgevoelig voor prikkels. Van veel ’typische’ AD(H)D-kenmerken is het maar de vraag of zij direct door de afwijkende werkingen van de hersenen worden veroorzaakt, of een soort bijgevolg zijn, een reactie op regelmatige mislukkingen of op de reacties van anderen. Anke’s onderzoek naar wat Add voor haar is, is nog in volle ontwikkeling. Kenmerken en/of bijgevolgen die zij zowel bij zichzelf als bij ‘soortgenoten’ vaak ziet, zijn:

– veeeeeeeeeeeeeeel ideeën en gedachten, een vol hoofd

– onrustig, altijd bezig willen zijn

– veel stilte en alleen-zijn nodig om geconcentreerd te kunnen werken

– behoorlijk wat ’tussentijd’ nodig tussen elke activiteit, of dat nu een fysieke, mentale, telefonische, digitale of andersoortige activiteit is

– moeite om dingen af te maken

– moeite om het overzicht te bewaren

– altijd op zoek naar evenwicht, kwetsbaar voor burn-out, slapeloosheid, enzovoort, enzovoort

– vaak moe

– soms niet vooruit te branden

– soms niet te stoppen

– nogal ruime grenzen – een crisis is pas crisis als het echt, echt, echt, echt niet meer gaat

– best veel moeite met plannen, op tijd komen en deadlines halen

– creatief, origineel, out-off-the-box, rijke fantasie, drooooooooomerig (dat laatste geldt vooral bij ADD)

– veel verschillende dingen gedaan, veel prettige en onprettige omwegen bewandeld

– brede belangstelling

– aardig improvisatievermogen

– onzekerheid <> perfectionisme

– schaamte

– openheid